HAKOM logo FER logo

Pravne napomene

Aplikacija i procjena rizika su informativnog karaktera.
HAKOM i FER ne snose odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastati zbog davanja osobnih podataka na Internetu.
Opcija prijave preavare s kojom su se korisnici susreli je potpuno anonimna i služi za evidenciju učestalosti prevara te se neće koristiti u druge svrhe.


Impressum

Kalkulator privatnosti osmišljen je i razvijen u okviru projekta Pogled u budućnost 2020 na kojem surađuju HAKOM i FER.
Osobe uključene u razvoj kalkulatora su:
prof. dr. sc. Gordan Ježić (FER)
prof. dr. sc. Dragan Jevtić (FER)
doc. dr. sc. Marin Vuković (FER)
Damjan Katušić, mag. ing. (FER)
Pavle Skočir, mag. ing. (FER)
Luka Delonga, mag. ing.(HAKOM)
Daniela Trutin, mag. ing. (HAKOM)


Kontakt

doc. dr. sc. Marin Vuković
Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
Unska 3, 10000 Zagreb
+385 1 6129 745